Prosjekt

Me prosjekter og utfører installasjon på alle typar bygg, hus, hytter og industri.

NYE BJØLVO

NYE BJØLVO

Dette er eit nytt kraftverk der stasjonen ligg inne i fjellet. Det er 1 300 m lang tunnel inn til stasjonen. Ute finn ein portalbygg og koplingsfelt for høgspent. Dette er eit anlegg der vi har prosjektert og installert lys, stikkontaktar, varme, tjuverialarm og brannalarm.

ØYSTESE IDRETTSHALL

ØYSTESE IDRETTSHALL

Dette er ein fleirbruks idrettshall, der vi har prosjektert og installert anlegg for lys, stikkontaktar og brannalarm. Anlegget har EIB-styring av lys.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Her har vi montert stikkontaktar for bærbare datamaskinar til elevane. Dette er eit arbeid som vi utfører på tre forskjellige skular i Hordaland.

TOLO TERRASSE

TOLO TERRASSE

Terassebustader med 12 bueiningar, der vi har prosjektert og installert det elektriske anlegget i leilighetar og fellesanlegg.

COOP PRIX NORHEIMSUND

Installasjon i næringsbygg med: Coop Prix, Vinmonopol, Apotek, Likningskontor og rekneskapskontor.

SJUKEHEIM

Vi har installert ved to sjukeheimar. Øystese Sjukeheim og Ålvik Sjukeheim.

LJONES GARTNERI

Ljones Gartneri er ein av våre faste kundar, der vi utfører og vedlikeheld ulike utbygning/forbetringar av anlegget.

SANDVEN HOTELL

Dette er eit tradisjonrikt hotell frå 1857. Hotellet har vore under stadig rehabilitering og oppussing, det har gitt oss mange spanande og utfordrande oppdrag. Til hotellet sitt 150 års jubileum monterte vi ny fasadebelysning mot sjøen og holdeplass.

TOLO LEGEVAKT OG AMBULANSESTASJON

THON HOTELL SANDVEN